enova365 Nieruchomości

 

enova365 Nieruchomości

 

Moduł umożliwia zautomatyzowanie i ułatwienie części procesów związanych z zarządzaniem nieruchomościami, co w efekcie wpływa na zwiększenie ergonomii pracy i dostarcza informacje analityczne, dotyczące grupy środków trwałych: grunty, budynki i budowle.

Moduł enova365 Nieruchomości to specjalistyczne narzędzie przeznaczone do zarządzania portfelem nieruchomości, dedykowane firmom zajmującym się zarządzaniem nieruchomościami, deweloperom oraz agencjom nieruchomości. Oto kluczowe informacje na temat tego modułu:

Ewidencja nieruchomości:

Moduł umożliwia szczegółową ewidencję nieruchomości, w tym danych dotyczących lokalizacji, powierzchni, przeznaczenia, stanu technicznego oraz innych istotnych parametrów.

Można zarządzać różnymi typami nieruchomości, takimi jak mieszkania, domy, lokale użytkowe, magazyny, grunty itp.

Zarządzanie najmem:

System wspiera zarządzanie umowami najmu, w tym tworzenie, przechowywanie i monitorowanie umów najmu oraz ich warunków.

Można automatycznie generować powiadomienia o zbliżających się terminach płatności czynszu, kończących się umowach najmu oraz innych ważnych terminach.

Obsługa finansowa:

enova365 Nieruchomości umożliwia śledzenie i zarządzanie finansami związanymi z nieruchomościami, w tym kontrolę wpływów z najmu, kosztów utrzymania nieruchomości, opłat administracyjnych oraz innych wydatków.

Moduł integruje się z modułem finansowym enova365, co umożliwia pełną kontrolę nad finansami i generowanie raportów finansowych.

Konserwacja i serwis:

System wspiera zarządzanie pracami konserwacyjnymi i serwisowymi, umożliwiając planowanie przeglądów technicznych, napraw oraz monitorowanie ich realizacji.

Można rejestrować zgłoszenia serwisowe od najemców i śledzić ich status aż do zakończenia prac.

Zarządzanie dokumentacją:

enova365 Nieruchomości umożliwia przechowywanie i zarządzanie dokumentacją dotyczącą nieruchomości, w tym umów, aktów notarialnych, dokumentacji technicznej, certyfikatów i innych ważnych dokumentów.

Dokumenty są łatwo dostępne dla uprawnionych użytkowników, co usprawnia pracę i zarządzanie informacjami.

Analiza i raportowanie:

Moduł oferuje zaawansowane narzędzia do raportowania i analizy danych dotyczących nieruchomości, umożliwiając generowanie raportów na temat obłożenia nieruchomości, przychodów, kosztów, rentowności oraz innych kluczowych wskaźników.

Raporty te pomagają w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących zarządzania portfelem nieruchomości.

Integracja z innymi modułami enova365:

enova365 Nieruchomości integruje się z innymi modułami systemu enova365, takimi jak Finanse, CRM, Projekty, co zapewnia spójność danych i umożliwia kompleksowe zarządzanie firmą.

Integracja pozwala na automatyzację wielu procesów, co zwiększa efektywność i redukuje ryzyko błędów.

Personalizacja i elastyczność:

Moduł jest elastyczny i można go dostosować do specyficznych potrzeb firmy, definiując własne pola, procesy i reguły biznesowe.

Dzięki temu narzędzie można lepiej dopasować do unikalnych wymagań każdej organizacji zarządzającej nieruchomościami.

Bezpieczeństwo danych:

enova365 Nieruchomości zapewnia odpowiednie zabezpieczenia danych, chroniąc je przed nieautoryzowanym dostępem i zapewniając zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych.

Wsparcie techniczne i szkolenia:

Firma oferująca enova365 zapewnia wsparcie techniczne oraz szkolenia dla użytkowników modułu Nieruchomości, co ułatwia wdrożenie systemu i jego efektywne wykorzystanie.

Moduł enova365 Nieruchomości to kompleksowe narzędzie wspierające zarządzanie nieruchomościami, umożliwiające efektywne zarządzanie danymi nieruchomości, umowami najmu, finansami, konserwacją oraz dokumentacją, co prowadzi do lepszej organizacji pracy i zwiększenia rentowności portfela nieruchomości.