enova365 Kadry Płace

enova365 Kadry Płace

enova365 Kadry Płace to moduł systemu enova365 zaprojektowany do kompleksowego zarządzania zasobami ludzkimi i procesami związanymi z obsługą kadrowo-płacową w firmie. Oto kilka kluczowych informacji na temat tego modułu:

Zarządzanie kadrami: Moduł umożliwia prowadzenie kompleksowej ewidencji pracowników, w tym danych personalnych, historii zatrudnienia, umów, świadczeń oraz ocen pracowniczych.

Obsługa rekrutacji: enova365 Kadry Płace wspiera proces rekrutacji, umożliwiając tworzenie ofert pracy, zbieranie aplikacji, prowadzenie procesu rekrutacyjnego i archiwizację danych kandydatów.

Zarządzanie czasem pracy: Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, w tym rejestrację obecności, urlopów, nadgodzin i innych form czasu pracy.

Obsługa wynagrodzeń: enova365 Kadry Płace pozwala na kompleksowe zarządzanie wynagrodzeniami pracowników, w tym obliczanie płac, premii, dodatków oraz potrąceń, a także generowanie deklaracji podatkowych i ZUS.

Ewidencja dokumentów pracowniczych: Moduł umożliwia prowadzenie elektronicznej ewidencji dokumentów pracowniczych, takich jak umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia, co ułatwia kontrolę nad dokumentacją kadrową.

Raportowanie kadrowo-płacowe: enova365 Kadry Płace oferuje możliwość generowania różnorodnych raportów związanych z zarządzaniem personelem i płacami, co ułatwia monitorowanie kosztów pracy i spełnianie wymogów raportowania.

Zgodność z przepisami prawnymi: Moduł zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami prawa pracy, podatkowymi oraz ubezpieczeniowymi, co pomaga uniknąć ryzyka niezgodności i kar finansowych.

Integracja z innymi modułami enova365: enova365 Kadry Płace integruje się z innymi modułami systemu Enova365, co umożliwia płynny przepływ danych między różnymi obszarami działalności firmy, takimi jak księgowość czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wsparcie techniczne: Firma oferująca enova365 zapewnia wsparcie techniczne dla użytkowników modułu Kadry Płace, co ułatwia wdrożenie i korzystanie z systemu.

Dzięki enova365 Kadry Płace przedsiębiorstwa mogą efektywnie zarządzać personelem i procesami kadrowo-płacowymi, poprawiając efektywność pracy oraz spełniając wszystkie obowiązujące przepisy prawne.

Rozwiązania dodatkowe dla modułu

Odpowiedź na pytanie “Ile zostało mi urlopu do wykorzystania” nigdy nie było prostsze. Dzięki modułowi Pulpit pracownika pracownicy firmy mogą sami sprawdzać interesujące ich informacje związane z urlopami, wypłatami oraz innymi dokumentami.
Wnioski pracownicze, takie jak urlopowe, związane z danymi pracownika czy delegacjami mogą być składane w specjalnie przygotowanym i dostępny zdalnie miejscu systemu.
W pulpicie pracownika
– pracownik składa wniosek,
– właściwy dla niego kierownik może wniosek zatwierdzić lub odrzucić,
– dział kadr firmy wniosek realizuje i zapisuje informację w systemie

enova365 Pulpit Pracownika

enova365 Pulpit Kierownika

enova365 Workflow w Pulpitach