enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych

 

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych

Moduł enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych umożliwia dokładne zarządzanie gotówką i innymi środkami pieniężnymi w firmie. Oto kilka kluczowych informacji na temat tego modułu:

Rejestrowanie transakcji: Moduł umożliwia rejestrowanie wszystkich transakcji związanych z gotówką i innymi środkami płatniczymi, w tym wpłat, wypłat, przelewów, wpłat bankowych, czeków itp.

Monitorowanie sald: enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych pozwala na bieżące śledzenie sald wszystkich kont bankowych oraz stanów gotówki w kasie firmy.

Kontrola dostępu: Moduł zapewnia kontrolę dostępu do danych dotyczących środków pieniężnych poprzez określenie uprawnień użytkowników do przeglądania, edycji i usuwania transakcji.

Raportowanie: Oferuje możliwość generowania różnorodnych raportów związanych z ewidencją środków pieniężnych, takich jak raporty sald kont, raporty transakcji czy zestawienia przelewów.

Integracja z systemem księgowym: Moduł enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych integruje się z systemem księgowym, co umożliwia automatyczne księgowanie transakcji oraz ułatwia raportowanie finansowe.

Bezpieczeństwo danych: Zapewnia odpowiednie zabezpieczenia danych, takie jak poufność, integralność i dostępność, co zapewnia bezpieczeństwo informacji finansowych firmy.

Audytowanie: Umożliwia śledzenie zmian w ewidencji środków pieniężnych poprzez rejestrowanie historii modyfikacji transakcji.

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych to narzędzie, które umożliwia firmom precyzyjne zarządzanie gotówką i innymi środkami pieniężnymi, poprawiając kontrolę nad finansami i ułatwiając prowadzenie bieżącej rachunkowości.