Sage Symfonia

symf_cmyk

Sage Symfonia to zintegrowany pakiet wspomagający zarządzanie w małych i średnich firmach. System ten w pełni wspomaga zarządzanie codziennej działalności firmy w zakresie ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych, umożliwiając uzyskanie precyzyjnych informacji, niezbędnych do podejmowania najważniejszych decyzji.

Sage Symfonia wspomaga zarządzanie w twojej firmie obszarach finansowo-księgowym, sprzedażowym oraz kadrowo płacowym.

Symfonia to system:

  • elastyczny – daje możliwość modyfikacji wzorcowych ustawień (np. modyfikacja planu kont, działów firmy), pozwala na tworzenie własnych dokumentów, raportów i zestawień za pomocą wewnętrznego, dostępnego dla użytkownika języka raportów, umożliwia prowadzenie ewidencji wielowalutowej, pozwala na równoczesną ewidencję wielu firm;
  • w wysokim stopniu zautomatyzowany – wszystkie niezbędne raporty i zestawienia tworzone są za naciśnięciem jednego klawisza. Umożliwia automatyczną dekretację w programach wchodzących w skład systemu, a następnie przeniesienie zadekretowanych danych do programu Finanse i Księgowość
  • zdecydowanie przyspiesza pracę – informacja z dokumentu źródłowego raz wprowadzonego do komputera zostaje zapisana we wszystkich odpowiednich miejscach. Istnieje możliwość stworzenia wzorców dla powtarzających się operacji
  • umożliwia dotarcie do wszystkich potrzebnych informacji – pozwala na stosowanie różnorodnych kryteriów podczas przeszukiwania, filtrowania i sortowania baz danych, a także umożliwia przypisanie do dokumentów dowolnych, zdefiniowanych przez użytkownika informacji. Rozwinięta sprawozdawczość pozwala na szybka ocenę sytuacji finansowej firmy
  • prosty w obsłudze – obszerny, bogato ilustrowany podręcznik prowadzi użytkownika krok po kroku, wbudowana w program szczegółowa pomoc (help kontekstowy) dostępna jest w każdym momencie pracy, a dokumenty wyświetlane na monitorze przypominają ich papierowe odpowiedniki
  • zapewnia bezpieczeństwo pracy – kontroluje poprawność wykonywanych działań pod względem rachunkowym, chronologii wydarzeń oraz kompletności informacji, przypomina o potrzebie wykonania kopii bezpieczeństwa
  • chroni dane przed dostępem osób niepowołanych – posiada system haseł, umożliwia przyznawanie zakresu uprawnień poszczególnym użytkownikom, a także uniemożliwia odczyt danych za pomocą innych programów
  • stale aktualizowany – konsekwentnie rozwijany i dostosowywany do zmieniających się przepisów, użytkownik otrzymuje kolejne wersje w postaci uaktualnień (upgrade), co umożliwia mu unowocześnianie programu z zachowaniem wszystkich danych