Sage Symfonia ERP 2016.c już jest!

Sage Symfonia ERP 2016.c już jest!

Z przyjemnością informujemy, że od  21 marca 2016 roku dostępna jest najnowsza wersja programu Sage Symfonia ERP 2016.c, która w jeszcze większym stopniu pomoże usprawnić pracę naszym Klientom.

Poniżej zmiany jakie producent wprowadził do poszczególnych modułów:

 

 1. Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość
 • Usprawniony sposób dodawania kontrahentów o możliwość pobrania danych udostępnionych przez  GUS na podstawie wprowadzonego numeru NIP, REGON lub KRS.
 • Kolejną nowością jest dodanie możliwości wykonywania operacji wymiarowania jednocześnie na wielu dokumentach oraz możliwość zapisu i odczytu pliku z ustawieniami szablonu rozbicia.

 

 1. Sage Symfonia ERP Handel
 • W module handlowym usprawniono sposób dodawania kontrahentów o możliwość pobrania danych udostępnionych przez  GUS na podstawie wprowadzonego numeru NIP, REGON lub KRS.
 • Nowym usprawnieniem jest możliwość dodania kursów walut z Narodowego Banku Polskiego.
 • Kolejną nowością jest dodanie możliwości wykonywania operacji wymiarowania jednocześnie na wielu dokumentach oraz możliwość zapisu i odczytu pliku z ustawieniami szablonu rozbicia.

 

 1. Sage Symfonia ERP Kadry i Płace
 • Zaktualizowaliśmy wzory zaświadczeń płatnika ZUS Z-3 i Z-3a
 • Dodaliśmy możliwość importu elektronicznych zaświadczeń lekarskich (e-ZLA) pobranych z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
 • Do listy raportów dodaliśmy raport „Oświadczenie zleceniobiorcy”, który zbiera dane potrzebne do określenia rodzaju i charakteru ubezpieczeń.
 • Wprowadziliśmy zmiany związane z urlopami rodzicielskimi:

– zaktualizowaliśmy wnioski związane z rodzicielstwem,

– w wyniku wycofania z przepisów dodatkowych urlopów macierzyńskich zmodyfikowaliśmy zdarzenia dotyczące tych urlopów,

– dostosowano program do przepisów wprowadzających minimalną wysokość wypłacanego zasiłku macierzyńskiego.

Inne zmiany, które wprowadzono do programu:

 • w związku ze zmianami prawnymi zaktualizowaliśmy wzór umowy o pracę zawieranej na czas określony,
 • wprowadzono zasady podpowiadania składek przy rozliczeniach osób na umowach cywilnoprawnych.

 

 1. Sage Symfonia ERP Bussines Intelligence

Dodano:

 • wymiarowanie, gdzie nowe okno opisu analitycznego umożliwia grupowe wymiarowanie wybranych dokumentów w modułach Handel i Finanse i Księgowość,
 • eksport i import z Excela szablonu rozbicia opisu analitycznego,
 • wyszukiwanie po wartościach wymiarów.
 • nowe raporty, które pozwalają na: kontrolę realizacji budżetu w układzie: bilansu, kont, przychodów i kosztów według wymiarów

 

Nowością jest również pojawienie się kreatora, który umożliwia wstawienie w Excelu wartości wyliczanej w BI.