Sage Symfonia ERP 2016.1 już jest!

Sage Symfonia ERP 2016.1 już jest!

Z przyjemnością informujemy, że od dzisiaj (3 czerwca 2016 roku) dostępna jest najnowsza wersja programu Sage Symfonia ERP 2016.1, która pozwala wygenerować pliki JPK.

 

Poniżej zmiany jakie wprowadziliśmy do poszczególnych modułów:

 1. Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość
 • Moduł Finanse i Księgowość dostosowano do przedstawienia w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego:

– ksiąg rachunkowych,

– rejestrów VAT

– wyciągów bankowych

Raport przygotowujący pliki JPK dostępny jest w kartotece Urzędy w menu zakładkowym Raporty, polecenie Jednolity plik kontrolny.

 

 • Zaktualizowano schemat deklaracji CIT-8 (23).

 

 1. Sage Symfonia ERP Handel
 • Moduł handlowy dostosowano do przedstawienia danych w postaci Jednolitego Pliki Kontrolnego

– Faktur sprzedaży

– Faktur zakupu

– Dokumentów magazynowych

 

Raporty przygotowujące plik JPK dodano do wydruków (przycisk Wydruki) kartotek Sprzedaż,

Zakup, Magazyn

 • Kolejną nowością jest dodanie funkcjonalności rejestracji wymiarów dokumentów. grupie ustawień Wymiary analityczne dodano grupę ustawień wymiarów Dokumenty. W grupie tej znajdują się definicje wymiarów dla poszczególnych grup dokumentów: magazynowych, sprzedaży, zakupu, zamówień obcych, zamówień własnych

 

 1. Sage Symfonia ERP Kadry i Płace
 • Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

Dnia 10.03.2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe stanowisko dotyczące za-sad rozliczania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego i wykazywania go w deklaracjach rozliczeniowych. Kwotę zasiłku macierzyńskiego wykazywaną w deklaracji ZUS RCA należy zwiększyć o kwotę podwyższenia. Łączna kwota stanowi podstawę do naliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez budżet państwa.

 • Kalendarz firmy na rok 2017

Ustawiono święta na rok 2017

 • Wartości danych kadrowych na rok 2016

Roczna stopa odsetek od 2016-01-01 -7%

 

 1. W kolejnym wydaniu Sage Symfonia ERP zostanie zrealizowane

W związku z późnym opublikowaniem szczegółowych wytycznych od Ministerstwa Finansów, dotyczących sposobu przygotowania poszczególnych plików JPK  a także brakiem niektórych informacji, uzupełnimy w kolejnym wydaniu:

 

 • Wysyłanie do JPK_FA:

– faktur VAT RR

– faktur ze stawką NP (odwrotne obciążenie i pozostałe)

 • JPK_WB – Wyciąg Bankowy:

– Pobieranie salda początkowego Wyciągu Bankowego wynikającego z rozrachunków

– Ignorowanie zapisów przeszacowań walut na Wyciągu Bankowym i innych, które mają nie być uwzględniane przy eksporcie JPK bo nie są operacjami z wyciągu

 • JPK_VAT: Pobieranie danych z dokumentu powiązanego z zapisem w Ewidencji Danych Podatkowych (EDP)
 • Podpięcie kontrolki z listą Zespołów kont (potrzebne do JPK_KR – Księgi Rachunkowe) – w oknie będzie można wypełnić nazwy Zespołów Kont stosowanych w przedsiębiorstwie (obecnie nazwy wpisane są na stałe).
 • JPK_FA – różne daty wybierania danych do pliku JPK – zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów, organy kontrolujące będą mogły wskazać, wg której daty chcą otrzymać dane w JPK (np. dla faktur wg daty wystawienia lub daty wpływu lub daty operacji).
 • Przesyłanie wyeksportowanych danych do Ministerstwa Finansów.