Nowa wersja systemu enova365 2005.2.2

W dniu dzisiejszym na stronie www.enova.pl została opublikowana wersja 2005.2.2 enova365.
Wersja wymaga konwersji bazy danych.
Wersja dotyczy przede wszystkim Klientów, którzy posiadają moduły księgowe enova365 i prowadzą transakcje wewnątrzwspólnotowe.
Ostateczny termin składania nowych deklaracji to 25 lipca 2020 roku.

Księgowość:
  • W związku z wprowadzonymi nowymi wzorami w systemie enova365 rozbudowano mechanizmy przygotowywania i wysyłki w postaci e-deklaracji informacji podsumowującej VAT-UE i jej korekty. Nowe informacje o dokonanych przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu CALL-OFF STOCK wprowadza się na formularzu deklaracji za pomocą załącznika VAT-UE/S.
    Do nowej wersji informacji podsumowującej VAT-UE oraz jej korekty dodano wydruki pomocnicze: Informacja VAT-UE (5) oraz Korekta informacji VAT-UE (5), które w sposób czytelny dla Użytkownika prezentują informacje przygotowane do wysyłki w postaci e-deklaracji.
  • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 poz. 1188) zaktualizowano w programie formularz i wydruk dokumentu ZAW-NR do wersji 2.
  • Na podstawie Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086, popularnie Tarcza 4.0) umożliwiono w ramach funkcjonalności tzw. złych długów w podatkach dochodowych naliczanie propozycji korekt należności przeterminowanych o 30 dni. Na formularzu czynności Złe długi – generuj korekty dostępnej w dokumencie Polecenie księgowania dodano parametr Po upływie z wartościami do wyboru 90 dni lub 30 dni. Zmodyfikowane przepisy ulgi na złe długi dotyczące wierzycieli mają zastosowanie do okresów rozliczeniowych, w których ponieśli oni negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19.

Kadry Płace:
Zaktualizowano wskaźniki:
  • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 137 dni;
  • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 123 dni.
Szczegółowy opis wszystkich zmian dla wersji 2005.2.2 znajduje się w ulotce i w Bazie Wiedzy
Wydanie kolejnej wersji enova365, oznaczonej numerem 2006.0.0 zaplanowane zostało na 21 lipca 2020 roku. Będzie to duża, rozwojowa wersja, w której znajdzie się szereg nowych funkcjonalności oczekiwanych przez Państwa oraz Klientów.
Przypominam, że firma Soneta wg standardowych zasad prowadzi obsługę telefoniczną/elektroniczną Państwa i Państwa Klientów. Wyjątkiem są szkolenia i spotkania, które dotychczas odbywały się w siedzibie firmy, te bez wyjątku od 16 marca 2020 roku do odwołania prowadzone są zdalnie.

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *