Nowa wersja Symfonia ERP Aktualizacja 2016

Nowa wersja Symfonia ERP Aktualizacja 2016

Poznaj Sage Symfonia ERP 2016, kompleksowy system, który:

 • dostarczy spójnych informacji ze wszystkich obszarów funkcjonowania firmy
 • umożliwi pełen przegląd bieżącej kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • zapewni możliwość elastycznej dekretacji księgowej
 • umożliwi definiowanie oraz kontrolowanie budżetu
 • zapewni możliwość elastycznej dekretacji księgowej
 • umożliwi gromadzenie szczegółowych danych analitycznych
 • zapewni bezpieczeństwo prawno-podatkowe
 • łatwo dopasujesz do potrzeb swojej firmy

Sage Symfonia ERP 2016

Z przyjemnością informujemy, że dostępna jest już najnowsza wersja programu Sage Symfonia ERP 2016.

Zobacz, jakie korzyści osiągniesz dzięki aktualizacji systemu do najnowszej wersji.

 • Elastyczna dekretacja księgowa i wymiary analityczne

Uzyskasz możliwość gromadzenia i analizy szczegółowych danych analitycznych powiązanych z pojedynczym zapisem księgowym w module sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość; pozycją dokumentu magazynowego; pozycją dokumentu sprzedaży oraz pozycją dokumentu zakupu. Wprowadzone zmiany rozszerzają możliwości analityczne Sage Symfonia ERP Business Intelligence poprzez wersyfikację kosztów i przychodów według własnych kryteriów (np. projekty, kontrakty).

 • Definiowanie i kontrola budżetu

Skorzystasz z możliwości przygotowania planów budżetowych w wielu wariantach zależnych od bieżących potrzeb firmy, a następnie weryfikowania poziomu realizacji założonego budżetu, na poziomie zdefiniowanych wymiarów np. projektów czy centrów kosztowych.

 • Nowe wzory sprawozdań finansowych

W związku ze zmianą ustawy o rachunkowości zaktualizowaliśmy układy bilansu i RZiS na obowiązujące od 2016 roku.  Przy pierwszym logowaniu do firmy układy bilansu i RZiS na rok 2016, utworzone we wcześniejszej wersji programu, zostaną automatycznie skonwertowane do nowego układu.

 • Rejestracja urlopu w wymiarze godzinowym

Zarejestrujesz urlopy z tytułu opieki nad dzieckiem dostosowane do zmian w kodeksie pracy wprowadzonych ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zmiana umożliwia pracownikom wybór sposobu wykorzystania urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze dziennym lub godzinowym.

 • Rozszerzona obsługa umów cywilnoprawnych

Rozliczysz umowy cywilnoprawne zabezpieczone przed zmianą naliczeń elementów płacowych liczonych narastająco w ramach miesiąca. Zrealizowane rozliczenia będą blokowane przed automatycznym przeliczeniem mogącym wystąpić jeśli rozliczenia nie są realizowane chronologicznie.

Lista zmian

Jeżeli jesteś zainteresowany aktualizacją skontaktuj się z naszym działem handlowym.