Nowa wersja Sage Symfonia Kadry i Płace 2016.b

Nowa wersja Sage Symfonia Kadry i Płace 2016.b

 

Z przyjemnością informuję, że od dzisiaj dostępna jest najnowsza wersja programu Sage Symfonia Kadry i Płace 2016.b wraz z nowymi deklaracjami PIT.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji programu

 

·         Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C.

·         Aktualizacja wartości danych kadrowych na rok 2016:

o    współczynnik do ekwiwalentu,

o    maksymalna roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

o    maksymalna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,

o    podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel).

·         Aktualizacja kodów świadczeń ZUS.

·         Inne zmiany:

o    W aktualnej wersji programu wydruk raportu PIT 11 uwzględnia ręczną zmianę wartości dla zamkniętych okresów podatkowych.

o    Rozwiązano problem z uwzględnianiem nadgodzin w rozliczeniu urlopu w sytuacji, gdy wynagrodzenie jest wypłacane w następnym miesiącu.