Nowa wersja 15.1 programu enova365

Nowa wersja 15.1 programu enova365

Szanowni Klienci,

Od lat przełom roku zawsze niesie zmiany w przepisach prawa gospodarczego, które istotnie wpływają na funkcjonalność systemów informatycznych dla biznesu, takich jak enova365.

Aby zapewnić Państwu wsparcie przy wdrożeniu zmian legislacyjnych na rok 2019, zespół Soneta zaplanował nowelizację algorytmów w enova365, publikując trzy nowe wersje na przestrzeni (grudzień 2018/luty2019). Wszystko po to, aby Państwo zrealizowali swoje powinności wobec urzędów, pracowników, czy kontrahentów w narzuconych przez ustawodawcę terminach, zgodnie z obowiązującym prawem.

Pierwsza transza zmian została zawarta w wersji 15.1 – data wydania 17.12.2018 r.

W tej wersji zostały opublikowane zmiany z obszarów:

a) Kadry Płace:

 • Nowe wersje deklaracji PIT-11(24), PIT4R(8), PIT8AR(7), PIT 8C(9), IFT1/1R(14) (uwaga! bez e-Deklaracji!).
 • Aktualizacja wskaźników kadrowo – płacowych obowiązujących od 01.01.2019 r.
 • Obniżona została podstawa składek ZUS dla właścicieli.
 • Zmiana zasad obliczania zaliczki podatku w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o przekroczeniu I przedziału skali, tzw. 50% koszty uzyskania przychodu.

b) Księgowość:

 • Nowe wersje deklaracji CIT (CIT-8(26)) i załączników: CIT-8/O(13), CIT-8/BR(4), CIT-D(6), CIT-ST(7) oraz deklaracji CIT-10Z(4) i IFT-2/IFT-2R(8).
 • Dodane zostały nowe załączniki do CIT-8: CIT-MIT, CIT/8S, CIT/8SP.
 • Zaktualizowano mechanizm korekty z tytułu złych długów VAT – skrócenie terminu korekty ze 150 do 90 dni.
 • Wprowadzono stawki ryczałtu: 2% i 12,5%.
 • Aktualizowano stawki w tabeli opłat za środowisko obowiązujących w 2019

Szczegółowy opis zmian do wersji znajduje się w ulotce do wersji 15.1 (przy instalatorze).

Kolejne wersje zostaną opublikowane na początku roku 2019, będą to kolejno:

1. Wersja 15.2, zwana wersją styczniową – planowana data publikacji 10.01.2019 r., w której zostaną ujęte zmiany dotyczące obszaru:

a) Kadry Płace:

Obsługa nowej wersji programu Płatnik w zakresie:

 • Aktualizacja obecnych deklaracji: DRA, RCA, ZWUA
 • Nowe Deklaracje: DRA cz. II, RCA cz. II (nowe przepisy o małym ZUS-ie dla Właścicieli)
 • Nowe Deklaracje: OSW, RPA, RIA (nowe przepisy o skróconym okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej).
 • Obsługa e-deklaracji dla deklaracji przygotowywanych po 1 stycznia 2019 za rok 2018: PIT-11(24), PIT4R(8), PIT8AR(7), PIT 8C(9), IFT1/1R(14)

b) Księgowość:

Aktualizacja XML eDeklaracji PIT-36(26), PIT-36L(14), PIT-28(21), możliwych do zaimportowania w aktywnych formularzach PDF Ministerstwa Finansów.

2. Wersja 15.3, zwana wersją lutową – planowana data publikacji 15.02.2019 r., w której zostaną ujęte zmiany dotyczące obszaru:

a) Kadry Płace:

Elektroniczna dokumentacja pracownicza, popularnie zwane e-teczkami, dostosowanie do ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. oraz przepisów wykonawczych

b) Księgowość:

Elektroniczne Sprawozdania Finansowe: udostępnienie funkcjonalności sporządzania sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowania plików e-Sprawozdań Finansowych oraz podpisywania i wysyłki plików do Szefa KAS (w przypadku osób fizycznych) lub pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS).

Wszystkie wersje będą dostępne na stronie internetowej www.enova.pl w zaplanowanych terminach. Więcej informacji będzie można uzyskać u Autoryzowanego Partnera Soneta.