Kontroling

Kontroling to autorskie rozwiązanie FMB Software pozwalające na generowanie zestawień na podstawie danych przechowywanych w programie Finanse i Księgowość.

Kontroling pozwala na przygotowanie szablonów zestawień na podstawie kont księgowych i automatyczne ich generowanie w wybranym przez użytkownika momencie.

Świetnie sprawdza się wszędzie tam, gdzie standardowe zestawienia wymagają “ręcznej” obróbki przez użytkownika.