Bankowość elektroniczna

Narzędzie pozwala na import wyciągów bankowych formatach stosowanych przez banki do programu Symfonia Finanse i Księgowość.

W ramach naszego rozwiązania proponujemy:

  • import wyciągów w różnych formatach
  • elastyczny mechanizm dekretowania pozwalający przygotować pełne dekrety dla większości operacji bankowych (łącznie z księgowaniami równoległymi dla operacji księgowania prowizji i odsetek)
  • wykorzystanie wbudowanego w Symfonię mechanizmu uzgadniania kartotek kontrahentów, pracowników, urzędów – dzięki któremu po uzgodnieniu danych kontrahenta w gotowym dokumencie wyciągu bankowego mamy pełen dekret rozrachunkowy łącznie z kontem kontrahenta