enova365 Kadry i Płace

Kadry i Płace

Skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników.

Spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS.

Jest elementem kompleksowego systemu ERP enova365 i może być używana w modelu usługowym (Software as a Service) w chmurze Microsoft Azure lub jako narzędzie instalowane w chmurze prywatnej (jest to forma zakupu licencji). To w 100% polski produkt, bazujący na kilkunastoletnim doświadczeniu w zakresie wspierania procesów w firmie.

Jest gotowy do pracy w średnich i dużych polskich firmach lub do integracji w oddziałach międzynarodowych korporacji zlokalizowanych w Polsce, pracujących na zagranicznych systemach.

Jego przewagą jest bieżąca aktualizacja do zmieniających się przepisów i duża elastyczność w tworzeniu własnych procedur w obrębie tych nowelizacji.