enova365 Handel

Zapewnia obsługę firmy o różnych profilach w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu.

Podstawowe funkcje umożliwiają tworzenie dokumentów, zarządzanie towarami i cenami, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach.

Moduł jest zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT.

W standardzie dostępne są również podstawowe raporty. Zaawansowane raportowanie umożliwia moduł enova365 Analizy Wielowymiarowe.